Vállalkozásfejlesztö és Munkahelyteremtö Alap
Szerző: Tuba Erik (08.18. 01:53)A Vállalkozásfejlesztő és Munkahelyteremtő Alapból támogatás igénylésére jogosult, akinek székhelye Rábakecöl község közigazgatási területén van bejegyezve, alanya az iparűzési adónak és tevékenységét az igényélés évének január 1. napját megelőzően megkezdte. A kérelembenyújtás további feltétele az Alapból igénybevett korábbi támogatásról határidőre történő elszámolás. (Támogatói határozat keltét követő 13. hónap utolsó napja.)

Támogatás igényelhető új álláshely létesítésére, vállalkozási tevékenységet szolgáló eszközbeszerzéshez és beruházáshoz, valamint pályázatok önerejéhez.

A támogatás megállapításának alapja a tárgyévet megelőző éves nettó árbevétel. A támogatás mértéke legfeljebb 0,9 %.

A támogatási kérelem beadható május 1. és november 30. között.

A kérelem és a beszámoló formanyomtatványai letölthetőek a www1.rabakecol.hu oldalról.