Felhasználó:
Jelszó:


Dokumentumtár

Ügyfélfogadás

Elérhetőségek

Rendeletek

Helyi adó rendeletek

Képviselő-testület ülései

Soós Imre Kulturális Központ

Rábakecöli könyvtári katalógus

2018. évi szolgáltatási díjak

Készülékárlista flottatagoknak (dolgozói és flotta számlás előfizetés)

Eseménynaptár

Álláslehetőségek

Pályázatok

Hírlevél

Veszélyhelyzet Archívum


Pályázati közlemények


IDŐJÁRÁS

A Kapuvár-Beledi Kistérség települései:

Babót   Beled   Cirák   Dénesfa   Edve   Gyóró   Himód   Hövej   Kapuvár   Kisfalud   Mihályi   Osli   Szárföld   Vadosfa   Vásárosfalu   Veszkény   Vitnyéd  

Rábakecöl
ÖNKORMÁNYZATA
A PolgármesterTisztségviselőkTelefonkönyvFélfogadásHírlevél
2024. május 22. 09:17 Ma Júlia, Rita napja van.
Kezdőlapnak | Linkküldés | Kedvencek közé | Oldaltérkép

A Polgármester

Ciklusértékelő

Beszámoló a Képviselő-testület 2006-2010. önkormányzati ciklusban végzett munkájáról

 

Tisztelt Rábakecöliek!

A 2007. évvel az önkormányzati rendszer tizenhét éves fennállásának legnehezebb évét sikerült a hátunk mögött hagyni. A következő év újabb megszorításokat hozott, majd 2009-re beköszöntött a világválság. Az alábbi néhány oldalon megpróbálom tényszerűen összefoglalni, hogy a negatív külső hatások mellett a most lezáruló önkormányzati ciklusban milyen eredményeket sikerült elérni. Az Áht. 50/A. § (4) bek. alapján kötelezően elkészült jelentést augusztus végén már közzétettük, ez az összefoglaló annak kiegészítéseként, tömören, érthetőbben és a teljesség igénye nélkül a tényszámokra építve készült.

Iskola

Rögtön az elején egy külön fejezetet szánok e területnek. Kétségtelen, hogy a 2007-es év legnagyobb port kavaró témája az iskola volt. Bár a jelentős többség látta és érezte, hogy melyik a helyes út, a tisztességtelen kampánymódszerek sokat ártottak iskolánknak és néhány gyermeknek, annak ellenére, hogy akkor is ismertek voltak azok a tényadatok, amelyek mára beigazolták, hogy ha az állam kivonul az oktatásból, akkor azt se önkormányzat, se alapítvány, se az “amerikai nagybácsi" nem fogja tudni fenntartani. Igaz, néhány szülő és néhány képviselő ezt nem akarta látni, vagy éppen más célok által vezérelve támogatni a biztos működést. Most még határozottabban állítom, amit akkor is határozottan állítottam, hogy a nyitva hagyott lehetőségek által kínált rossz döntések közül a kevésbé rosszat sikerült választani, ezzel elkerülve a kapcsolatot egy a mai napig nyomozati és bírósági eljárások sora alatt álló, kétes működésű alapítvánnyal. Ezzel a gyermekek nevelésének, oktatásának zavartalanságát és alapítványi álmokat itt helyben megvalósítva sikerült biztosítani az oktatást. 2007-től évről-évre megoldottuk, hogy az alsó tagozatot helyben tartsuk. Bár a létszámproblémával, és az iskolát végleg bezárni szándékozó törekvésekkel (lásd. pl. feljelentések) folyamatosan harcolni kellett. 2010. május végéig ismét kijártuk – igaz, penge élen táncolva a létszámmal – hogy tovább működjön az iskola, ám a szülőket már arról kellett tájékoztatni, hogy egy gyermeket újra elvittek Mihályiba, így 4 évfolyamon összesen 9 gyermek maradt. Ezzel a létszámmal már nincs a további működésre semmilyen törvényes kiskapu. Iskolát gyermek nélkül nem lehet fenntartani! Ez néhányakban felháborodást kelt, akadtak olyan bíráló nagyszülők is, akiknek unokáját még a “Voki" kampányára írattak máshova. A szülők bezáratták a rábakecöli iskolát, melyet mindig is a nevemhez fognak kötni, de ez nem változtat a tényen, hogy Rábakecöl Önkormányzata azon önkormányzatok sorába tartozik, akik a legtöbbet küzdöttek iskolájuk megtartásáért. Ez az egész iskolatörténet is bizonyítja, hogy mekkora szükség lenne az összefogásra, együttgondolkodásra, mert csak ez tarthatná meg a kis falvakat.

Támogatások változása 2006-2010. időszakban

Megemeltük az általános iskolások valamint a középiskolások beiskolázási támogatását is. A főiskolai és egyetemi hallgatóink 30.000,- forint önkormányzati támogatást kapnak, melyet a Bursa Alapítvány megdupláz. Az Arany János program keretében három tanulónak nyújtunk támogatást. 2007. évben a temetési valamint a szülésis segélyt is 10.000,- forintról 15.000,- forintra emeltük, majd a szülési segélyt letelepedési kötelezettség vállalása mellett 115.000,- forintra (11 család). 2007. évben a letelepedők támogatását duplájára, azaz 200.000,- forintra növeltük, következő évben pedig ismét dupláztuk 400.000,- forintra emelve azt (6 család). Ezen felül további 20.000,- forint jár minden gyermek után a családoknak, valamint 5 évig mentesség a kommunális adó megfizetése alól. Vállalkozóink minden egyes új munkahely teremtése után 500.000,- forint árbevétel kedvezményt kaptak az iparűzési adó számításánál. (Sajnos 2008-tól a törvényi szabályozás sem erre, sem egyéb egyedi kedvezményre már nem ad lehetőséget.) A kommunális adóból 25 % kedvezményt kaptak az egyedül élő nyugdíjasok és az egy vagy kettő kiskorú gyermeket nevelők, 50 % kedvezményt kapnak a 3 vagy több kiskorú gyermeket nevelők, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő. Mentes a kommunális adó megfizetése alól a rendszeres szociális segélyben részesülő. 2009. évtől a 70 éven felüli nyugdíjas házaspároknak 25 %, a 80 év feletti házaspároknak pedig 50 % mértékű hulladékszállítási díjtámogatást nyújtunk.

Nyilvánosság

4 éve célkitűzés volt egy szemléletváltás a helyi vezetésben. A lakossági összefogás, társadalmi munkák ösztönzése és támogatása mellett cél volt a korábbinál szélesebb körű nyilvánosság biztosítása. Mára mindenki számára elérhető lett a képviselő-testület munkája és a településsel kapcsolatos egyéb információ. A korábban szokásos hirdetmények kifüggesztésén túl alkalmanként megjelenő hírlevelek, évente már kettő közmeghallgatás, helyi tévén ütemszerűen vetített műsorok és a folyamatosan frissülő települési honlap biztosítja az információforrást.

Gazdálkodás

Költségvetési főösszegek és főbb működési kiadások (ezer Ft-ban)

 

2007.

2008.

2009.

2010.

(06.30.-ig)

Összesen

2006.*

Költségvetési hiány

42.760

23.784

13.858

12.803

 

39.736

Hitelfelvétel

0

0

0

0

 

1.405

Tényleges bevétel

129.452

91.201

81.258

46.662

 

146.149

Tényleges kiadás

117.571

77.987

72.176

36.647

 

134.842

Pénzmaradvány

11.881

13.214

9.082

10.015

 

11.577

Önkormányzat

22.508

21.339

17.976

7.543

69.366

26.208

Iskola, óvoda

55.003

17.198

23.251

11.962

107.414

63.529

Községgazdálkodás

7.937

6.913

5.437

3.256

23.543

5.627

Köztemető

437

372

230

86

1.125

368

Egészségügy

11.665

12.965

9.028

4.333

37.991

10.853

Közművelődés

679

2.409

3.021

616

6.725

989

Szociális támogatások, segélyek**

3.978

3.511

4.680

1.644

13.813

3.380

Civil szervezetek támogatása

1.790

1.850

1.856

1.950

6.346

1.340

Bursa Hungarica ösztöndíj

660

795

750

240

2.445

 

Egyéb támogatás***

758

1.014

551

216

2.114

404

Támogatások összesen:

24.718

 

* Tájékoztató adat

** Eseti, átmeneti segélyek, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, letelepedési támogatás, szülési segély, temetési segély, beiskolázási támogatás, egyéb szociális segélyek, de: közfoglalkoztatás nélkül

*** Rendőrség, Mentőállomás, tűzoltóverseny, sporttábor, helyben meghirdetett pályázatok díjazása, tagdíjak, Arany János program ösztöndíj, stb.

 

A számokból jól kivehetőek az alábbi tények:

- Az Önkormányzatnak évről-évre csökkenő bevétel mellett kell megfelelni a jogszabályi és a helyi elvárásoknak.

- Egyre stabilabb gazdálkodást folytatunk, a költségvetési hiány, és ezáltal a bizonytalan, kiszámíthatatlan források valamint a hitelfelvétel kockázata csökken. 2007. óta nem volt szükség hitelfelvételre.

- Az igazgatási feladatok költségét folyamatosan sikerült csökkenteni, 2006. évhez viszonyítva több mint 30%-al kerül kevesebbe a településnek a Képviselő-testület és az Önkormányzat hivatali működése (pl. polgármester 10,7%, képviselői tiszteletdíj 9%, telefonköltség 2 %).

- A szűkös költségvetés ellenére közel 25 millió forint támogatást juttattunk vissza a lakosságnak és helyi érdekeltségű szervezeteknek.

Képviselő-testület és a bizottságok munkája

 

2006.

X-XII.

2007.

2008.

2009.

2010.

(09.30.-ig)

Összesen

Szociális Bizottság

Ülések száma

-

5

4

7

4

20

Hozott határozatok száma

-

6

6

23

8

43

Ügyrendi Bizottság

Ülések száma

-

8

9

8

5

30

Hozott határozatok száma

-

2

3

3

1

9

Képviselő-testület

Ülések száma

4

11

12

11

8

46

Hozott határozatok száma

28

80

76

76

42

302

Alkotott rendeletek száma

11

22

15

22

6

76

A képviselők közül 5 vállalt valamely bizottságban munkát, egy mindkét bizottságban egyidejűleg, egy pedig nem vállalt feladatot. A képviselőtestület tagjai – szinte kivétel nélkül - igyekeztek szerepet vállalni településünk fejlődése érdekében, ám számokkal mérhetően csak az üléseken megjelenés és az ott végzett munka fejezhető ki. Magam részéről a társadalmi megbízatás ellenére több munkaórát töltöttem polgármesterséggel, mint amennyit egy főállás kíván meg.

Pályázatok

 

2007.

2008.

2009.

2010.

09.30.-ig

Összesen

Beadott pályázat

12

25

22

12*

71*

Nyertes pályázat

8

17

15

6

46

Elnyert támogatás (eFt)

35.610

7.320

51.485

25.342

119.757

* A ravatalozó felújítására benyújtott pályázatot befogadták, de még nem született döntés, igényelt támogatás: 7.776.458,- Ft

A most lezáruló önkormányzati ciklusban másfél éves költségvetésünknek megfelelő összeget, közel 120 millió forint pályázati támogatást sikerült a településre hozni. Ebből mintegy 66 millió forint kötött, megvalósítás előtt álló beruházáshoz használható fel.

Fejlesztések

A 2006 őszi és azt követő téli időjárás eldöntötte helyettünk hogy merre induljunk. Viharkárok, tetőkben és fadőlések. Megmutatták, hogy a karbantartásra mekkora hangsúlyt kell helyezni, és annak évekig húzódó halogatása mivel járhat. Középületeink tetőszerkezetén gyorsan el is végeztük az állagmegóvó felújításokat, fáinkat pedig szakemberekre bíztuk.

Próbáltunk a lakosság javaslatai alapján megvalósítani olyan kisléptékű, inkább munka és utánajárás, mint pénzigényes fejlesztéseket, mint pl. Internet szolgáltatás, közvilágítás fejlesztés, közúti táblakihelyezés (Árpád u.), “bolt-köz" forduló közlekedésbiztonságának javítása, stb.

Több nagyberuházást sikerült megvalósítani, ám van olyan már befogadott pályázatunk, mely döntésre vár még (ravatalozó felújítás), és olyanok, amelyeket már megnyertünk, de a megvalósítás az elkövetkezendő évekre vár. Már készül az északi és keleti településrészek oszlopcseréinek tervdokumentációja is.

Végezetül egy sétára hívom Önöket a faluba. Képzeljük el, hogy négy éve elszakadt, hazalátogató utazóként érkezünk Vas megye irányából. Az EU támogatásával felújított 8611-es közútról már messziről szembetűnik a temető rendezett képe. Közelebb érve az elhagyatott, gondozatlan növényzet felszámolása mellett látható a murvázott parkoló, javított kerítés és egy új közkút is. Beérkezve a településre, látjuk, hogy a buszöblök és az utas várószigetek is felújításra kerültek, új megállónév táblák jelentek meg. Az első kereszteződésénél megállva, balra az Erkel utca felújított útburkolattal, új padkával és új közvilágítási oszlopokkal büszkélkedik. Előre tekintve a templomig szintén új oszlopokat látunk. Jobbra immáron egy új kerítéssel lezárt iskolaudvart láthatunk rendezetlen bozótos nélkül és egy – teljes egészében minisztériumi támogatásból megépített – új sportpályával. A Kossuth utcán a templomig tovább haladva – lakossági javaslatok alapján – négy változásra leszünk figyelmesek: eltűnt az egykori buszváró otromba betonalapja, megújult a millenniumi park, a közlekedés biztonságát javító tükör került kihelyezésre és az óvoda mellett a tornateremhez és a “Pillerhez" hasonlóan a szelektív hulladékgyűjtők esztétikus, faluképbe jobban illő takarást kaptak. A kultúrház udvaráról eltűntetett építési törmelék helyén facsemeték erősödnek. Néhány lépést megtéve, felvirágozott* környezetben a felújított szentháromság szobor mellett a beszakadt mázsa helyén a régi lovas tűzoltókocsinak épített kiállítóhelyet* találjuk. Mögötte, a régi tűzoltószertár felújított kapuján a település új közösségi busza áll ki. Körbetekintve több helyen is feltűnik, hogy a településen megjelentek utcai hulladékgyűjtők. A Petőfi utcára fordulva az új útburkolat egészen a sportpályáig vezet, ahol a sportöltözőn új sátortetőt* látunk. A faluba a Dózsa György utcán át visszatérve a Jókai utca irányába szintén új útburkolaton haladhatunk tovább. Az Ady utcához érve messziről szembetűnik a “Pilleren" történt változás: eltűnt a szemét és a bozót, megvilágosodott és megtisztult a terület. A Kossuth utcára visszaérve az épülő új játszótérnél találjuk magunkat.

* A Napsugár Nyugdíjas Klub, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Sportegyesület társadalmi munkával járult hozzá a megvalósításhoz.

 

Rábakecöl, 2010. szeptember 13.

                                                                   Tuba Erik

                                                                 Polgármester

 

Tisztelt Lakosság!

 

Elérkezett egy újabb önkormányzati időszak vége, ezért pár gondolatban szeretném értékelni illetve véleményemet elmondani az elmúlt 4 évben végzett önkormányzati munkáról.

Azt valamennyien elismerhetjük, hogy ezt az önkormányzati ciklust, a rendszerváltás óta eltelt időszak legnehezebb, legpénztelenebb – ezt az állami támogatás mértékére értem – időszakaként kellett megélnünk. Sajnos tapasztalhattuk, hogy településünkön is megjelentek az elszegényedés és a szociális létbizonytalanság jelei. Egyre több ember, család került az állami megszorítások és anyagi elvonások hatására reménytelen, kiszolgáltatott helyzetbe. Többek között ezeknek a problémáknak a megoldása, valamint a település fejlesztése és élhetőbbé tétele állította nehéz feladat elé az önkormányzat irányítóit.

A településen élők átlagéletkorának emelkedése, a fiatal generáció számának csökkenése, nagyon nehéz és egyre nehezebben orvosolható problémákat jelentett az illetékesek számára. A problémák nagy többségét azonban úgy gondolom sikerült eredményesen megoldani.

A rábakecöli önkormányzat vonatkozásában még soha nem volt példa arra, hogy ilyen nagy mértékű anyagi támogatásban részesültek volna a gyermeket vállalók, letelepedni szándékozók, gyermeket nevelő és taníttató szülők, szociálisan rászorult egyedülállók, betegek, idősek, továbbá önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került családok, - mint az elmúlt 4 évben történt.

És azt is ki kell hangsúlyozni, hogy ezeket a támogatásokat illetve az ezeket megítélő döntéseket minden esetben a hatályos törvényeknek és önkormányzati rendeleteknek a betartása figyelembevételével hozta meg az illetékes bizottság, valamint a képviselő testület.

Nagyon nagy eredménynek tartom azt, hogy az önkormányzat a ciklus alatt takarékosan, hitelfelvétel nélkül működött. Nem növelte a település lakóinak adóterheit, sőt kedvezményekkel csökkentette. Pl: kommunális adó esetében.

Az eredmények sorában az elsők közt kell megemlíteni a különböző pályázatokon nyert támogatások nagy összegét, és ezért köszönet jár az önkormányzat illetékes munkatársainak és külön köszönet jár a település polgármesterének Tuba Eriknek, hiszen nagyon sok sikeres pályázatot maga készített el. Az elmúl 4 év alatt nem csökkent az önkormányzat vagyona, vagyonfelélés nem történt.

Az önkormányzat minden évben a képviselő testület által elfogadott költségvetés figyelembevételével működött és gazdálkodott, rendkívül takarékosan és ennek ellenére rendkívül hatékonyan. Ez is bizonyítja, hogy a rábakecöli polgárok adóforintjairól felelős emberek, felelősséggel és szakértelemmel döntöttek 2006 és 2010 között.

Az elmúlt ciklusban sok nagy horderejű és a település lakóinak többségét érintő témában kellett döntést hoznia a testületnek. Véleményem szerint a döntések a település érdekét szolgálták, azok törvényesek voltak, de sajnos néhány esetben kellett fájó döntést is hozni. Gondolok itt az iskola esetére.

Örömteli tapasztalatként és tényként megállapíthatjuk, hogy a településen az önszerveződő egyesületek, szervezetek esetében pozitív elmozdulás történt a vonatkozásban, hogy nagyon sokan gondolták úgy, hogy tenni is kellene valamit a településért, közösségért, nem csak arra vártak hogy kapjanak. De ennek ellenére még jó néhány környező település jó példaként szolgálhat Rábakecöl számára.

Kritikus ember nagyon sok van, tevékeny, segítőkész viszont kevés.

Nagyon sokan szorítottak és aktívan tevékenykedtek a jelenlegi vezetés sikeréért - és ezért köszönet jár nekik - de sokan örültek volna a sikertelenségnek. Pedig ez elmúlt 4 év eredményeit minden rábakecöli polgár élvezhette.

A sok megvalósított elképzelés és elvégzett munka ellenére maradtak még megoldásra váró feladatok, amelyek a jövőben várnak a település elöljáróira. De azt leszögezhetjük, hogy csak összefogással, aktív tevékenységgel, egymást segítve és tisztelve lehet eredményesen munkálkodni. Az én képviselői hitvallásom az, hogy a települési képviselőnek nem elsősorban népszerű döntéseket kell hozni, hanem ésszerűeket, igazságosakat és törvényeseket.

Végül örömmel nyugtázhatjuk, hogy a 2006-2010 között Rábakecölben megvalósult a demokratikus önkormányzás, annak minden előnyével, amelyet minden rábakecöli polgár élvezhetett.

 

Rábakecöl, 2010. szeptember 13.

                                                                            Pandur Ferenc

                                                                               képviselő

Kapcsolódó anyag:

Ciklusértékelő vázlatosan, számokban 2010-2014

 Ajánló

 
Eseménynaptár   Hírlevél   Álláslehetőségek   Támogatások   Ingatlanpiac   Pályázatok   Képtár/Filmtár  

 

TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00008

TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00029

EFOP-1.5.2-16-2017-00023

Gyerekhorgászat és piknik

Hösök Napja

Majáliszáró

Tüzgyújtási tilalom

IPA bevallási és fizetési határidö

Képviselö-testületi ülés

Fák visszanyesése

Lomtalanítás

Új pénzügyi- és adóügyi ügyfélfogadási rend

Rábakecöl HVB Határozatai

Agrárhírek

1 % a helyi civileknek

Falulottó

HVI közlemény

Étkezési díjak és étkeztetési támogatás változása

Tüzoltóverseny

Csapdapark

Önkormányzati pályázati hírek

Felhívás

Fúrt kutak

Naptár 2024

Útjaink védelmében

Közlemény - Rábakecöli SE

Közlemény - Vöröskereszt

Közlemény - Rábakecöl Jövöjéért

Tündérkerti ablaknyitogató csodái

Gondosóra

Egészségnap

Élménybeszámoló

HVI határozat

Kupakgyüjtö

Vöröskereszt tagdíjak

16. Nemzeti Vágta

Étkezési díjak és étkeztetési támogatás

Postai küldemények átvétele

BESZK hírek

Irány a határ! Kalandra fel!

Hajdú B. István és a rábakecöli meccs dilemmája

Új könyvek, online katalógus

100. születésnap

Kupakgyüjtö szív

Rábakecöli szarvasgombából készült a luxustorta

Indulóhely változás a györi autóbusz-állomáson

Csapdapark

TAO támogatás

Óvodai hírek

Használt elem- és fényforrásgyüjtök

Háziorvosi ügyeleti ellátás változása

Tájékoztató a helyi IPA devizában történö megfizetéséröl

Adventi ablaknyitogató játék - megfejtés

Európa Bajnokságon

Étkezési díjak és étkeztetési támogatás

Energia felhasználást csökkentö intézkedések

Vöröskereszt tagdíjak

Életmesék a rábakecöli Miklósmajorból

Használt sütöolaj gyüjtése

Pályázati felhívás busz értékesítésére

Képi emlékek gyüjtése

Veszélyhelyzet hírei

Óvodai hírek

Lipi István Asztalitenisz Emléktorna

Támogatott civil szervezetek

Egészségnap

Idösek Napja

Nyárbúcsúztató kemencézés

Autómentes nap nyereményjáték sorsolás

Családi délután

Tündérkerti szalonnasütö, bográcsozó

Temetöhasználat

Elindultak a közösségi események

Tájékoztató tüzvédelmi szabályokról

Illegális hulladéklerakás

Igényelhetö ellátási formák

Hibabejelentö telefonszámok

Tájékoztatás az adóügyeket érintö változásokról

Vérvétel

Sintér

Aranyat terem a föld

Minibölcsöde alapköletétel

Horgász Egyesület müködése

Humanitárius település

Ingyenes Wifi

Pályázat átereszek felújítására

Elektronikus recept meghatalmazással

Képi emlékek gyüjtése

Fúrt kutak engedélyezése

Szabadtéri tüzgyújtás

ÖTE hírei

Kaszálások és ágazások

XIII. Lipi István Asztalitenisz Emléktorna

Karácsonyi szolgálatban

Tündérkert karácsonyfája

Öszbúcsúztató programok

Zöldterület karbantartásához szükséges eszközök beszerzése

Óvoda konyha felújítása

Kommunális adó

Kézilabda mérközésen jártunk

Véradó ünnepség

Esztergomban táboroztunk

Cikluszáró röviden

Egészségnap 2019

Tündérkert játszótér

Példával jár elöl a településszépítésben

Járdák menti ágazásJátszótér

Nyári napközis tábor

Lakossági tájékoztató

50 éves osztálytalálkozó

Családi délután

Horgászkártya

Tökfesztiválon jártunk

Jubileumi ünnepség

Egészségnap

Ügyfélfogadási rend változása

Tudnivalók kéményseprésröl

Humanitárius település lett Rábakecöl

"Rábaközi kalandok" nyári napközis táborNÁNÁSI ATTILA
NÁNÁSI ATTILA
NÁNÁSI ATTILA
NÁNÁSI ATTILA
NÁNÁSI ATTILA
NÁNÁSI ATTILA

Újjáépül a jobbágyfalvi Tündér Ilona völgy

Online könyvtári katalógus

X. Lipi István Asztalitenisz Emléktorna

Szavalóverseny

Adventi rendezvények

Fiókgyógyszertár nyitva tartása

Tájékoztatás KCR-ről

Elhallgatott történelem

Elektronikai hulladék- és papírgyüjtés

Bírságolnak is, ha kell...

Hősi emlékmű felújítása

Nyárbúcsúztató

Segítenek emlékezni a jövö nemzedéknek

A játszótér és a tündérkert története

Civil Bál

Középkori kalandozások Pápocon

Szakmai Nap Rábakecölben

Kecölben nem kémkedik a KGB

Videotár: Májusfaállítás

Szabadtéri tüzek megelőzése

VI. Kvíz Party

Járdák állagmegóvása

Közlemény

Mozgalmas ösz a Napsugárnál

Felhívás ebtartóknak

Az elmúlt hónap eseményeiből

VIII. Rába partiak partija

Cry Free tábor Rábakecölön

Tizedszer Rábakecölben

Mátyás szerelme is Rábakecölben élt

Szelektív hulladékgyűjtők...

Körzeti megbízott fogadóórája

Hatalmas harcsák...

Polgári védelmi gyakorlatot tartottak

Munka és szórakozás Jobbágyfalván

Mezőgazdasági tevékenységek...

Közlemény

Hulladéklerakás és tűzgyújtás


 Legfrissebb