Tüzgyújtási tilalom
Szerző: Tuba Erik (05.19. 19:18)

Tűzgyújtási tilalom

 

2024. június 1. napjától tűzgyújtási tilalom lép életbe. Kérjük, hogy az avart, nyesedéket és egyéb hulladékot május 31-ig tüzeljék el (vasárnap és ünnepnap tilos), azt közterületre ne helyezzék ki. A szabálysértést elkövetők jegyzői hatáskörben 150.000 Ft-ig terjedő bírsággal sújthatóak.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint a tűzvédelmi előírások, valamint az égetési tilalomra vonatkozó rendelkezések megszegését az illetékes hatóságok a szabályszegés súlyától függően bírsággal sújthatják. Tűzvédelmi előírás megszegéséért, ha az tüzet idézett elő alap esetben 100.000 Ft-tól 1.000.000 Ft-ig terjed a tűzvédelmi bírság, de 200.000-3.000.000 Ft, amennyiben az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozására is szükség volt. Az okozott károkért a tűz okozóját felelősség terheli, ha a szabadtéri égetés miatt nagy értékű vagyontárgyak károsodnak, vagy emberek kerülnek veszélybe, a tűzokozó ellen büntetőeljárás is indulhat.

Az 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet alapján külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen végezhet irányított égetést. A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 5 nappal be kell nyújtani a tűzvédelmi hatósághoz.

 

Feuerverbots

 

Ab dem 1. Juni 2024 tritt ein Feuerverbot in Kraft. Bitte verbrennen Sie Laub, Schnittgut und andere Abfälle bis zum 31. Mai (an Sonntagen und Feiertagen ist das Verbrennen verboten) und stellen Sie diese nicht auf öffentlichen Flächen ab. Zuwiderhandlungen können im Rahmen der Zuständigkeit des Bürgermeisters mit einer Geldstrafe von bis zu 150.000 Ft geahndet werden.

Gemäß der Nationalen Brandschutzverordnung können Verstöße gegen die Brandschutzvorschriften und die Bestimmungen zum Verbrennungsverbot von den zuständigen Behörden je nach Schwere des Verstoßes mit Geldstrafen geahndet werden. Für die Nichteinhaltung der Brandschutzvorschriften, wenn dies zu einem Brand geführt hat, beträgt die Brandschutzstrafe im Grundfall zwischen 100.000 Ft und 1.000.000 Ft, aber 200.000-3.000.000 Ft, wenn die Feuerwehr in die Löschaktivitäten eingreifen musste. Der Verursacher des Feuers haftet für die entstandenen Schäden; wenn durch das Verbrennen im Freien wertvolle Vermögenswerte beschädigt oder Menschen gefährdet werden, kann auch ein Strafverfahren gegen den Brandverursacher eingeleitet werden.

Gemäß der Verordnung 54/2014 (XII. 5.) BM kann der Eigentümer oder Nutzer von Grundstücken in Außenbereichen mit Genehmigung der Brandschutzbehörde auf einer zusammenhängenden Fläche von maximal 10 ha kontrolliertes Brennen durchführen. Der Antrag ist spätestens 5 Tage vor dem geplanten Verbrennungstermin bei der Brandschutzbehörde einzureichen.