Szociális tüzifa támogatás
Szerző: Tuba Erik (08.19. 18:32)

Hirdetmény szociális tűzifa támogatásról

 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra nyújtott be kérelmet a Belügyminisztériumhoz, melyen idén csupán 31 m3 tűzifa támogatását biztosítják.

Tűzifa természetbeni juttatása iránti igényt az Önkormányzatnál lehet benyújtani (SIKK-ben) az erre rendszeresített nyomtatványon.

Tűzifa biztosítható annak a személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 128.250,- forintot, egyszemélyes háztartás esetén a 142.500,- forintot és a lakásban fával fűt.

A feltételeknek megfelelő kérelmek elbírálása során előnyt jelent (igazoló dokumentum benyújtásával):

 • a kérelmező és/vagy családtagja súlyos betegsége, magas gyógyszerköltség

 • Idős és egyedülálló nyugdíjas

 • Mozgásában korlátozott személy

 • Kérelmező önhibáján kívül került hátrányos helyzetbe

 • Jogszabályi feltételek alapján előnyt élvez, aki aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára vagy települési támogatásra jogosult, továbbá ha halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

  Kérelembeadás határideje: folyamatos, de legkésőbb 2023. szeptember 18. napjáig

  A kérelem formanyomtatványa az Önkormányzat ügyfélfogadásán átvehető, vagy a www1.rabakecol.hu (Letölthető nyomtatványok) oldalról letölthető.

  Kérelem pozitív elbírálása esetén a támogatás legkésőbb 2024. február 15. napjáig méterfában vehető át.


 •                                                                                                     Tuba Erik

 • polgármester