Pályázati felhívás busz értékesítésére
Szerző: Tuba Erik (04.26. 00:14)

Pályázati felhívás

 

 

Rábakecöl Községi Önkormányzat az önkormányzati vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2012 (XI.15.) önkormányzati rendeletének 13.§-ában foglaltaknak megfelelően nyilvános pályázati felhívást tesz közzé Rábakecöl Községi Önkormányzatának tulajdonában lévő, LSP-929 forgalmi rendszámú Ford Tarnsit busz értékesítésére az alábbiak szerint:

 

1.         Pályázat kiírójának neve, székhelye:

            Rábakecöl Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete

9344 Rábakecöl, Kossuth u.129.

2.         Pályázat célja: LSP-929 forgalmi rendszámú Ford Transit busz értékesítése

3.         Pályázat típusa: nyilvános pályázat

4.         Pályázati vagyontárgy megnevezése, egyéb jellemzője, fontosabb adatai:

          Ford Transit busz

          rendszáma: LSP-929

          évjárat: 2010.06.30

          üzemanyag: gázolaj

          hengerűrtartalom: 2402 cm3

          saját tömeg: 2633 kg

          fehér színű, 5 ajtós, 17 személyes busz

          km óra állása: 128.000 km

5.         A vagyontárgy hasznosításának módja: Adás-vétel útján történő értékesítés.

6.         A vagyontárgy induló vételára: 3.500.000 Ft

7.         Pályázat elbírálására vonatkozó szempont: A pályázatok elbírálásának szempontja a legmagasabb ajánlati ár. A pályázat nyertese az, aki a kiíró döntése alapján a kiírásban szereplő szempontoknak és az önkormányzat tulajdonosi érdekeinek összességében a legelőnyösebb ajánlatot tette.

8.         Az ajánlatok benyújtásának módja, helye, határideje: Az ajánlatokat zárt borítékban 1 példányban kell benyújtani. A borítékon az alábbi szöveget kell feltüntetni: „Ajánlat az LSP-929 forgalmi rendszámú Ford Transit busz eladására”. Az ajánlatok 2022. május 30. (hétfő) 16:00 óráig nyújthatóak be személyesen vagy meghatalmazott útján a Rábakecöl Község Polgármestere részére (9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129.).

9.         Az ajánlat tartalmi elemei, a pályázati eljáráson való részvétel feltételei: Az ajánlatoknak tartalmaznia kell az ajánlattevő nevét, címét/székhelyét, aláírását, az ajánlattevő által megajánlott vételárat, valamint nyilatkozatát, hogy a pályázati feltételeket, az ajánlati kötöttséget elfogadja.

10.       Ajánlati kötöttség: Az ajánlattevő ajánlatához 60 napig kötve van, amely a pályázat benyújtására nyitva álló határidő leteltekor kezdődik.

11.       Pályázati biztosíték: Az ajánlatok benyújtása során a kiíró pályázati biztosítékot nem kér.

12.       A pályázatok felbontásának módja, helye, ideje: A benyújtott ajánlatok zártkörűen kerülnek felbontásra a Rábakecöl Községi Önkormányzat hivatalos helységében (9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129.) 2022. május 30-án (hétfőn) 16:30 órai kezdettel.

13.       Pályázatok elbírálása: Az ajánlatok elbírálása a kiíró hatáskörébe tartozik.

14.       Eredményhirdetés módja: A pályázati eljárás eredményét az elbírálást követően legkésőbb 15 napon belül írásban kell közölni valamennyi ajánlattevővel.

15.       Egyéb rendelkezések:

          A kiíró fenntartja magának jogot, hogy egyetlen ajánlattevővel sem köt szerződést és a pályázatot – akár indokolás nélkül is – eredménytelennek minősítse.

          A pályázati felhívás 2022. április 26. napján Rábakecöl Községi Önkormányzatának honlapján, hirdetőtábláján kerül közzétételre.

          A busz megtekintésére az alábbi elérhetőségeken, vagy személyesen történt előzetes egyeztetést követően van lehetőség:

Polgármester: 06-30/660-1860, 06-30/660-1861

 

           Tuba Erik

           Polgármester