Növények telepítési távolsága
Szerző: Dr. Gál László jegyz? (06.30. 23:13)

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének „Az új telepítésű növények telepítési távolságáról” szóló 12/2011 (XI. 29.) önkormányzati rendelete értelmében a legkisebb ültetési távolságok az ingatlan határától az alábbiak:

 1. A belterületen és külterületnek a zártkerten belül eső részén:

 1. szőlő, valamint a 3 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs, egyéb bokor (élősövény) esetén 0,50 m

 2. 3 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs illetve egyéb fa esetében 1 m

 3. 3 m-nél magasabbra növő gyümölcs és egyéb fa, valamint gyümölcs és egyéb bokor (élősövény) esetén 2 m

 1. Belterületen a zártkerten kívül eső részen:

 1. gyümölcsfaiskola nevelés alatt álló növény, továbbá szőlő, köszméte, ribizke és málnabokor esetén 0,80 m

 2. minden egyéb gyümölcsbokor (mogyoró) stb. esetén 2 m

 3. birs, naspolya, birsalanyra oltott körtefa esetén 2,50 m

 4. törpealanyra oltott almafa, továbbá meggy, szilva és mandulafa esetén 3,50 m

 5. vadalanyra oltott alma és körtefa, továbbá kajszifa esetén 4 m

 6. cseresznyefa esetén 5 m

 7. dió és gesztenyefa, továbbá minden fel nem sorolt gyümölcsfa esetén 8 m

   

  Kérem a lakosságot, hogy a fenti telepítési távolságokat az új telepítésű növények esetén szíveskedjenek betartani, meglévő növényzetnél pedig a szükségszerű visszanyeséseket elvégezni.

  Ismételten felhívom a lakosság figyelmét, hogy a tulajdonukban lévő ingatlanokon (udvarban és kertben egyaránt), továbbá az ingatlanuk előtti közterületen a gaz kaszálási és gyomtalanítási munkákat folyamatosan szíveskedjenek elvégezni.

  Mindezek elmulasztása esetén az érintettek -felszólítást követően- 150.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújthatók.

  dr. Gál László jegyző