Hulladékgazdálkodási díj beszedésének változása
Szerző: NHKV Zrt. (04.15. 08:40)

Tisztelt Ingatlanhasználó!

Ezúton hívjuk fel a figyelmét, hogy egy egységes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer kialakítása érdekében az állam létrehozta az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, mely a jövőben biztosítja a közszolgáltatási díj számlázását és a díjak beszedését.


Erre tekintettel kérjük, hogy amennyiben Ön csoportos beszedési megbízással, átutalással vagy egyéb elektronikus számlafizetési módszerrel (pl. Díjnet) fizeti a közszolgáltatási díjat, az alábbiak szerint, legkésőbb 2016.04.30-ig szíveskedjen módosítani a díj jogosultjának adatait. A számlabefizetéssel kapcsolatos adatokról (számlatulajdonos neve, bankszámlaszámla) a www.nhkv.hu weboldalon tájékozódhat 2016.04.15.-től, illetve arról a későbbiekben is kap tájékoztatást. Abban az esetben pedig, ha Ön készpénz-átutalási megbízással (csekken) teljesíti díjfizetését, akkor továbbra is az eddig megszokottak szerint járhat el.


Április 1-jétől javasoljuk - a legkényelmesebb díjkiegyenlítési megoldásra - a csoportos beszedési megbízásra való áttérést.


A számlázással és az április 1-je utáni teljesítésre vonatkozó díjfizetéssel kapcsolatban az NHKV Zrt. ügyfélszolgálatot üzemeltet a jövőben, amelynek elérhetőségeit 2016.04.30.-tól a www.nhkv.hu weboldalon, illetve későbbi tájékoztatásunkban találja.


Az április 1-je előtti időszak szolgáltatási teljesítésre vonatkozó díjkiegyenlítése, továbbá a közszolgáltatás egyéb ügyeinek intézésére a helyi közszolgáltató továbbra is biztosítja az ügyfélszolgálati ellátást, a korábbi gyakorlatnak megfelelően.


A közszolgáltatási rendszer átalakulásával kapcsolatosan fontos hangsúlyozni:


A hulladékgazdálkodási díj nem változik!


A hulladékszállítási szolgáltatás színvonala emelkedik.


Az elkülönített (szelektív) hulladékgyűtési rendszer országos lefedettsége nő


A műzaki ügyfélszolgálati rendszer a közszolgáltatóknál megmarad.


Tisztelt Ingatlanhasználó!


Ezúon is közöjü segíőegyütműöéé. Bíunk abban, hogy a hulladégazdákodái köszolgátatái rendszert éintőáalakíáok mielőb az Ö szááa is ézéelhetőminőébeli javulát fognak eredméyezni. Kédé eseté forduljon bizalommal az NHKV Zrt. munkatásaihoz.

Tisztelettel:

NHKV Zrt.