Mez?gazdasági tevékenységek végzésének veszélyei a villamos és gázvezetékek biztonsági övezetében
Szerző: E.ON (06.28. 21:13)

Mezőgazdasági tevékenységek végzésének veszélyei a villamos és gázvezetékek biztonsági övezetében

A korábbi évek tapasztalatait figyelembe véve társaságunk szeretné felhívni az Önök és környezetükben élők figyelmét a villamos távvezetékek és földgáz elosztó vezetékek biztonsági övezetében történő mezőgazdasági munkálatok élet- és vagyonvédelmi veszélyeire, a munkagépeket és azok vezetőjét veszélyeztető sérülésekre!
Társaságunk szeretné, ha kiemelt figyelmet kapna a mezőgazdasági munkálatok közül a szántóföldek megművelése (szántási, tárcsázási, betakarítási munkafolyamatok) és öntözése!
Több év tapasztalata alapján sok esetben fordult elő, hogy a termőföld szántása, öntözése – és hasonló jellegű más mezőgazdasági tevékenység – során a mezőgazdasági munkagép, öntöző berendezés kárt okozott (oszloptörés, oszlop kiszántás, vezetékszakadás, stb.) a villamos szabadvezeték és gázelosztó hálózatokban. Ennek következményeként – jelentős fogyasztói zavartatással és elhárítási költséggel járó –üzemzavari állapot következett be és a mezőgazdasági munkagépek súlyosan károsodtak! Annak érdekében, hogy az ilyen és ehhez hasonló baleseteket, sérüléseket elkerüljük – védve az élet és vagyonbiztonságot – társaságunk a következő szabályozások betartására hívja fel a figyelmet:

A 2/2013. (I. 22.) NGM és a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendeletek előírásaira – ami a villamos művek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szól –, melyek a következők:

13. § (2) e) olyan fémtárgyat, amelyet hosszúsága vagy tömege miatt legalább két vagy több embernek kell szállítani, a távvezeték tartószerkezetétől mért 15 méter távolságon belül csak akkor szabad vinni vagy tartani, ha a munkavégzőket megfelelő anyagú, villamosan szigetelő, sérülésmentes védőlábbeli védi, amely a talajtól villamosan elszigeteli vagy maga a talajfelszín villamosan szigetelőanyaggal burkolt,
f) a föld felett 3 méternél nem magasabb, összefüggő, 50 méternél hosszabb fémszerkezetek, fém szőlőkordon, fémkerítés, fém csővezeték érintésvédelemmel ellátva létesíthető,
g) föld alatti csővezeték érintésvédelemmel ellátott fémcső vagy szigetelőanyagú cső lehet,
h) használt öntözőberendezés kötött vízsugara az áramvezetőket
ha) 500 kV névleges feszültségszint felett 7 méternél jobban,
hb) 300 kV felett 500 kV névleges feszültségszintig 4 méternél jobban,
hc) 35 kV felett 300 kV névleges feszültségszintig 3 méternél jobban,
hd) 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 2 méternél jobban,
he) 1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségszintnél 1 méternél jobban
a legkedvezőtlenebb helyzetben és esetben sem közelítheti meg és a használt öntözővíz fajlagos villamos vezetőképessége nem lehet nagyobb, mint 16 mS/cm,
i) acélra, alumíniumra, betonra agresszív vegyi anyagokat, károsodást okozó koncentrációban a szerkezetre kijuttatni nem szabad, a fúvás, permetezés során az eszköz az áramvezetőket a h) pontban meghatározott távolságok 1 méterrel megnövelt értékénél jobban a legkedvezőtlenebb helyzetben és esetben sem közelítheti meg”
A biztonsági övezet a rendelet értelmében:
6. § (1) Föld feletti vezeték - ideértve a vezeték tartószerkezetén (oszlopán) elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezést is az a) pont af) alpontjában és a b) pontban foglalt eltéréssel - biztonsági övezete a vezeték névleges feszültségétől függően, a vezeték mindkét oldalán a szélső, nyugalomban lévő áramvezetőktől vízszintesen és nyomvonalukra merőlegesen mért, következő távolságokra lévő függőleges síkokig terjed:
a) föld feletti szabadvezeték esetében:
aa) 500 kV-ot meghaladó névleges feszültségszint felett 40 méter,
ab) 300 kV felett 500 kV névleges feszültségszintig 28 méter,
ac) 200 kV felett 300 kV névleges feszültségszintig 18 méter,
ad) 35 kV felett 200 kV névleges feszültségszintig 13 méter,
ae) 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 5 méter, de a vezeték azon szakaszán, amely a belterületre és a fokozott biztonságra vonatkozó előírásainak megtartásával létesült, 2,5 méter,
af) legfeljebb 1 kV névleges feszültségszintig 1 méter, a vezeték tartószerkezetén (oszlopán) elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezés esetében 2,5 méter,
b) föld feletti szigetelt vezeték és univerzális kábel esetében 0,5 méter, a szigetelt vezeték és univerzális kábel tartószerkezetén (oszlopán) elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezés esetében 2,5 méter,
c) föld feletti burkolt vezeték esetében legfeljebb 25 kV névleges feszültségszintig 2,5 méter és 1,25 méter a vezeték azon szakaszán, amely a belterületre és a fokozott biztonságra vagy a különleges biztonságra vonatkozó előírásoknak megtartásával létesült,
d) föld feletti vezeték végpontján a biztonsági övezet a végponttól vízszintesen minden irányban mért, a feszültségszinttől függően az a), b) és c) pontban meghatározott távolságokra lévő függőleges síkokig is kiterjed.”

A villamos szabadvezetékek biztonsági övezetében fokozott figyelmet kell fordítani a mezőgazdasági munkavégzésre!

Közös érdekünk, hogy a fent leírtak betartásával vigyázzunk egymás testi épségére, berendezéseire, értékeire.

Hibabejelentéssel és egyéb kérdésekkel keresse kollégáinkat az alábbi elérhetőségeken:

Győri régióközpont: 06 96/ 512 802
Székesfehérvári régióközpont: 06 22/ 525 402
Szombathelyi régióközpont: 06 94/ 514 202
Tatabányai régióközpont: 06 34/ 513 802
Veszprémi régióközpont: 06 88/ 591 202
Debreceni régióközpont: 06 52/ 512 201
Nyíregyházi régióközpont: 06 42/ 523 131
Szolnoki régióközpont: 06 56/ 506 131
Pécsi régióközpont: 06 72/ 500 084
Szekszárdi régióközpont: 06 74/ 505 700
Kaposvári régióközpont: 06 82/ 502 934
Nagykanizsai régióközpont: 06 93/ 503 500

Reméljük, hogy levelünkkel felhívtuk a figyelmüket a Mezőgazdasági munkavégzés során bekövetkezhető veszélyekre és Önök partnerek lesznek abban, hogy közösen együttműködve elkerülhessük a baleseteket és fokozzuk az üzembiztonságot.