Makacsul ragaszkodni e tájhoz
Szerző: nyárádmenti KIS ÚJSÁG (05.12. 16:20)


Makacsul ragaszkodni e tájhoz

– részletek Balogh István csíkfalvi polgármesternek a március 15-iki ünnepségen tartott beszédéből –

„Nemzeti ünnepünk alkalmából nemcsak kívül, de legbelül, a lélek is ünneplőbe öltözik, szerte a nagyvilágban egymáshoz igazodik a magyar szívdobbanás, ösz-
szegyűlünk szembenézni a múlttal, álmodni a jövőt, de főleg feltenni önmagunknak és egymásnak a kérdést: mit tettünk együtt és külön-külön azért, hogy a ránk bízott örökséget, magyarságunkat megőrizzük, hogy aztán továbbadhassuk az utánunk jövőknek? (...)
A forradalom és szabadságharc résztvevőinek legfontosabb volt a szülőföld szeretete. Azért is harcoltak, hogy lakóhelyük szabad legyen, felvirágozzon, hogy ne mások döntsenek annak sorsáról és mindennapi eseményeiről, hanem ők maguk. (...) Szeretjük-e falvainkat, otthonainkat? Szeretjük-e azokat, akik itt élnek és megőrizték a falut a jövendőnek, és szeretjük-e egymást anynyira, hogy fiatalok, kisgyermekesek válasszák otthonukul az aprófalvas Nyárádmentét? (...) Legyenek büszkék önök is szülőfalujukra, és építsék azt odaadó szeretettel, társadalmi munkával, önkéntes hozzáállással! (...)
1848. március 15-ike faggat bennünket. Faggat elsősorban nemzeti létünkről, sorsunkról, a jövőről, a megmaradásról. De faggat az ünnep mibenlétéről is: akarunk-e magyar életet? Akarunk-e jövendőt abban a bizonytalan masszában és szellemi-lelki káoszban, amely bennünket, magyar nemzeti közösséget körülvesz? Haza ott van, ahol sok-sok emeberöltő óta ugyanazon a nyelven szólítjuk meg egymást. Ahol magyarul meséljük a mesét, magyarul éljük a mindennapot, magyarul, makacsul ragaszkodunk a tájhoz. Ezt a hazát nem lehet lecserélni, kiosztani, elárulni vagy félbevágni, hiába is rajzolják át akárhányszor a határokat. (...) A történetírók úgy tanítják: Róma azért lett nagy, mert szerették. Szeretnünk kell magyar nemzetünket, ahogy a reformkori magyarok szerették, ahogy a márciusi ifjak szerették, ahogy a szabadságharc hősei és vértanúi szerették. Szeretnünk kell magyar nemzetünket, és tennünk kell érte, hogy mindannyiunkank, minden magyar embernek biztonságos és erős otthona legyen egy európai színvonalú Nyárádmente.”


Csíkfalván köszöntötték az időseket

II. János Pál pápa kezdeményezésére 1993 óta ünneplik a betegek világnapját február 11-én, ennek célja, hogy Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, illetve segítse elő a szenvedés megértését.
A gyulafehérvári Caritas otthoni beteggondozó szolgálata ezen a napon is megemlékezik a beteg, istápolásra szoruló személyekről. Maros megyében is felvállalták a kezdeményezést, hogy otthonaikban meglátogatva köszöntsék a betegeket. Idén Csíkfalva községre esett a választás, a Caritas az itteni iskolához fordult, hogy segítséget nyújtsanak abban, hogy otthonaikban felkeressék az időseket, amiért köszönet illeti az iskolát és Kiss Margit kolleganőt – mondta el lapunknak György Réka szociális munkás. A csíkfalvi iskola részéről hat diák indult útnak, hogy többnyire súlyosabb betegeket látogassnak meg. Nagy odaadással készültek erre az alkalomra a gyerekek, akik az alkalomhoz illően verssel, népdallal és imádságos népi énekkel kopogtattak be Szentmárton, Csíkfalva és Jobbágyfalva időseihez, de könyvjelzőkkel és képeslapokkal is megajándékozták az időseket. „Örömet tudtunk vinni ezeknek az embereknek az életébe, és örömteljes karitatív szolgálat volt ez számunkra” – nyilatkozta Balogh Tünde igazgatónő.
A kis csapat mindenütt meglepetést és örömet szerzett, sírva fogadták a többnyire helyhez kötött idősek a látogatást. „Örülünk, hogy gondoltak ránk” – mondta a jobbágyfalvi id. Sütő József, aki a Caritas munkáját sem győzte dícsérni: meglátogatják otthonában, vérnyomást mérnek, kiváltják a gyógyszereit, hiszen neki már a járás is nehezére esik. Szomszédja, Szász Erzsébet is szívesen fogadta a köszöntő csapatot, hiszen fiatalkora óta beteges, ezért nem igazán jár be a faluba, így jólesik, ha néha látogatói érkeznek.


Rókabűvölő mesélő gyerekek

Hét nyárádmenti település iskolájából tizenöt második osztályos kisdiák gyűlt össze mesélni február 14-én Csíkfalván.
A Nagyapó mesefája nevű magyar népmesemondó verseny bekecsalji körzeti versenyén Nyárádmagyarós, Székelybere, Seprőd, Nyárádszereda, Nyárádgálfalva, Jobbágyfalva és Nyárádszentmárton legjobb második osztályos mesemondói találkoztak, hogy egymást sok szép mesével ajándékozzák meg. A szervezők felnyitották a kincsesládát, így minden gyereknek jutott ajándék, de emléklapok is. A zsűri mindenkit megdícsért, hisz mindenki nagyon ügyesen, a maga egyéniségéhez szabottan és ötletesen választott mesét, rátermetten, szépen mesélt, és nemcsak egymást, hanem a felnőtteket is el tudták kápráztatni. A március 14-én Marosvásárhelyen szervezendő megyei szakaszon a körzetet a nyárádgálfalvi László Zsanett (tanítónő Török Edit) és a jobbágyfalvi Mihócsa Szilárd (tanítónő Kocsis Annamária) fogja képviselni, míg a nyárádmagyarósi Lőrinczi Árpád, a nyárádszentimrei Kovács Péter és a nyárádszeredai Györfi Bernadett dícséretben részesült.
Kis tehetségek nagy vetélkedője címmel körzeti mesemondó versenyt rendeztek január 30-án Nyárádszereda és Csíkfalva településein tanuló óvodások számára is. A Deák Farkas Általános Iskola amfiteátrumában ültek körbe, majd egyenként a mesemondó székbe az ügyesebbnél ügyesebb mesélgetők, hogy a nézőtéren helyet foglalt szülőket, de főleg egymást elbűvöljék történeteikkel. A magyar népmesekincs sok ismert alakja vonult be a téli környezetbe, de közben játszodtak, hógolyóztak, énekeltek és hóembert is építettek, míg a didergő kismadarak népdalokat adtak elő.
Bár mindenki ügyesnek bizonyult, mégis voltak kiemelkedőbb előadókészséggel rendelkező gyerekek is. A zsűri a következőket találta legjobbaknak: Kiss Adrienn és Kovács Krisztina (első helyezettek), Fülöp Hanna (második) és Magyari Kinga (harmadik), míg Moldován Brigitta dícséretben részesült. A kis énekesek közül Domó Iriszt találták a legügyesebbnek, de Incze Anita és Major Anita is jól szerepelt.


Forrás: nyárádmenti KIS ÚJSÁG


Kapcsolódó anyagok:

Munka és szórakozás Jobbágyfalván


Eredményesek a csíkfalvi színjátszók


Makacsul ragaszkodni e tájhoz


A Földanyával találkozni Jobbágyfalván


Emlékeztek a doni áldozatokra


Csíkfalva község - Nehezebb év van a hátuk mögött


Kulturális maraton Csíkfalva községben


Harminc festményt ajándékba...


Bekecs Néptáncegyüttes


Szavalóverseny Csíkfalván


Nyugodtabb mindennapok Csíkfalván


Hírek Csíkfalváról


Csíkfalva és Rábakecöl ezer évre szerződtek


Víz alá került Csíkfalva


Kétes a kártalanítás


"Maroknyi székely őrt áll, mint a szikla"