Tüzgyújtás szabályai
Szerző: Tuba Erik (09.03. 16:09)

A szabadtéri tűzgyújtás szabályai

 

Az 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet alapján külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen végezhet irányított égetést. A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani a tűzvédelmi hatósághoz.

Mivel a Képviselő-testület korábban rendeletet alkotott a tűzgyújtás szabályairól, így belterületen nem kell alkalmazni a fenti eljárást.


Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2009.(IX.17.) önkormányzati rendelete 2.§ (9) bekezdése alapján:

A kerti hulladék égetése március 1-től május 31-ig, illetve szeptember 1-től november 30-ig végezhető. Az égetést az esti talaj közeli inverzió (levegőréteg hőmérsékleti változása) miatt 10.00 és 18.00 óra között lehet végezni, szélcsendes időben. Ünnepnapokon és vasárnap égetni tilos! A szabálysértési bírság 150.000,- Ft-ig terjedhet.

Fenti rendelkezést az országos tűzgyújtási tilalom felülírja.


Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint a tűzvédelmi előírások, valamint az égetési tilalomra vonatkozó rendelkezések megszegését az illetékes hatóságok a szabályszegés súlyától függően bírsággal sújthatják. Tűzvédelmi előírás megszegéséért, ha az tüzet idézett elő alapesetben 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjed a tűzvédelmi bírság, de 200 000 forinttól 3 000 000 forintig, amennyiben az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozására is szükség volt. Az okozott károkért a tűz okozóját felelősség terheli, ha a szabadtéri égetés miatt nagy értékű vagyontárgyak károsodnak, vagy emberek kerülnek veszélybe, a tűzokozó ellen büntetőeljárás is indulhat.Kapcsolódó anyagok:


Hulladéklerakás és tűzgyújtás


A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai

Értesítés szelektív hulladékgyűjtés változásáról

Tűzgyújtás szabályai

Szemétszedés

Szelektív gyűjtők használata